W Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach, 10-11 maja 2012 r., odbędzie się III Sympozjum „Farmacja Weterynaryjna w Polsce”. Będzie to spotkanie w gronie specjalistów związanych z wytwarzaniem, dystrybucją, stosowaniem, nadzorem oraz naukowo-technicznymi wymogami dla produktów leczniczych weterynaryjnych, pasz leczniczych i wyrobów do diagnostyki in vitro.  

W Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach, 10-11 maja 2012 r., odbędzie się III Sympozjum „Farmacja Weterynaryjna w Polsce”. Będzie to spotkanie w gronie specjalistów związanych z wytwarzaniem, dystrybucją, stosowaniem, nadzorem oraz naukowo-technicznymi wymogami dla produktów leczniczych weterynaryjnych, pasz leczniczych i wyrobów do diagnostyki in vitro. W ostatnich latach doszło do szeregu zmian w obszarach badań naukowych, legislacji, zarządzania inspekcyjnego i monitoringu jakości, skuteczności i bezpieczeństwa produktów leczniczych oraz wyrobów diagnostycznych w Polsce i świecie. Tematem wiodącym III Sympozjum będzie „Racjonalne stosowanie antybiotyków”. Sympozjum stanie się forum prezentowania nie tylko procedur legislacyjnych i inspekcyjnych oraz naukowych rozwiązań, ale przedstawienia własnych wyników badań i poglądów na obszary związane z produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wyrobami do diagnostyki. Podobnie jak poprzednie Sympozja, wskaże kierunki dalszego rozwoju farmacji weterynaryjnej. Życzliwa atmosfera, która towarzyszyła poprzednim spotkaniom, stworzy warunki twórczej wymiany myśli i idei, przyjaznych spotkań osobistych, a przede wszystkim będzie czasem owocnej pracy dla postępu tej szybko rozwijającej się specjalności weterynaryjnej. Szczegółowe informacje na http://www.sympfarmwet.piwet.pulawy.pl/